Amb data o en data?

cartes_prova 1Les preposicions sovint comporten més d’un maldecap, sobretot quan l’ús d’una o altra canvia el significat de la frase. Una expressió que ho il·lustra és la que fem servir per indicar la data. Fixem-nos en “l’informe presentat en data 14 de juny”: la preposició en indica que l’acció va ocórrer el dia 14 de juny, però si la canviem per amb, significa que el document va ser elaborat el 14 de juny; és a dir, l’expressió amb data fa referència a la data de redacció del document, a la data que consta escrita en el document. En la frase següent es veu clarament la diferència: de tots els informes presentats en data 14 de juny només van acceptar l’informe amb data 3 de maig. Al costat d’aquestes locucions, també hi trobem de data, una expressió equivalent a amb data.

Totes tres expressions (en data, amb data i de data) poden incloure la preposició de al final. Així podem dir: vaig presentar tres documents en data (de) 4 de gener, però només van acceptar el document amb data (de)/de data (de) 2 de gener. Encara, però, hi ha una quarta variant: a data de, la qual és incorrecta i cal evitar-la.

Així doncs, compte amb l’ús d’aquestes partícules en les expressions temporals, ja que en vista dels canvis semàntics que generen, cal utilitzar-les de manera precisa. En vista dels canvis o amb vista als canvis? Això ho explicarem en un altre article del Català a la carta.

 

Servei Lingüístic del CICAC

Back to top button