Article de la presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana a favor del torn d’ofici

Marta Martínez Gellida escriu a La Vanguardia sobre la situació actual del TOAD a Catalunya

Article d’opinió de la presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana, Marta Martínez Gellida  publicat el 14/03/ 2024 al diari La Vanguardia

Entre els anys 2009 i aquest 2024, el sou de mestres, metges i la resta de personal de l’administració catalana s’ha incrementat un 13,6%; el pressupost del Departament de Justícia ha crescut un 38,8%; i el pressupost global de la Generalitat ho ha fet en un 50,9%. Saben quan han augmentat les retribucions dels advocats del torn d’ofici en els últims 14 anys? Un 3,9%. Sí, ho llegeixen bé, un 3,9%. Per si la comparativa no fos prou crua, hi podem afegir l’evolució de l’IPC en aquest mateix període, que frega una pujada de gairebé el 32%.

Amb els pressupostos de la Generalitat per aquest 2024 teníem al davant l’oportunitat de començar a capgirar aquesta situació i acabar amb la marginalitat de la justícia gratuïta. No hi pot haver justícia social sense una justícia gratuïta ben dotada. Malauradament, no tothom ho ha entès així i ens veiem abocats a un avançament electoral, amb tot el que això pot representar per al nostre col·lectiu.

Aquests nous comicis han de suposar el compromís electoral de la dignificació del torn d’ofici. Portem massa temps amb aquesta reivindicació per assegurar una compensació justa i l’aplicació de millores. Però el nostre objectiu no és només millorar les retribucions sinó que va molt més enllà, i passa per la necessària racionalització del sistema de guàrdies, la creació de nous mòduls i la seva adaptació a les noves realitats, el pagament per la disponibilitat en alguns torns de guàrdia i fins i tot destinar íntegrament la recaptació de les taxes judicials al finançament de la justícia gratuïta, entre altres mesures.

El projecte de pressupostos per aquest 2024 començava a anar en aquesta direcció i, per tant, és just agrair l’acord entre el Govern i el PSC que incorporava 4,5 MEUR addicionals al torn d’ofici, que havien de permetre impulsar alguna d’aquestes millores, a l’igual que celebrem la unanimitat de tots els grups parlamentaris sobre la necessitat d’incrementar la dotació del torn d’ofici. Però no ha pogut ser. Això no vol dir que l’advocacia es resigni. Seguirem treballant per avançar cap a la plena normalització, en compensacions i prestació de serveis.

L’advocacia catalana sempre ha valorat de forma positiva la voluntat política de tots els governs per trobar solucions, amb la mà estesa per arribar a acords i amb una actitud negociadora i oberta. Hem estat ferms defensant els interessos dels nostres col·legiats i col·legiades, però alhora amb responsabilitat col·lectiva amb el país i les nostres institucions. Hem estat comprensius i solidaris quan ha estat necessari i, com tants altres servidors públics, hem assumit sacrificis pel bé comú. Ara, però, demanem també almenys el mateix tracte que la resta.

Sabem de la bona predisposició que ha tingut fins ara el Departament de Justícia i de l’esforç de tots els grups parlamentaris per contribuir a la dignificació de la nostra feina. Per això compartim plenament el que escrivia el passat 26 de gener la consellera Gemma Ubasart en aquestes mateixes pàgines de La Vanguardia i que avui pren encara més sentit: “Ens cal un gran acord entre institucions i professionals per fer un salt qualitatiu”. Fem-lo! Segur que tots plegats, amb unitat i responsabilitat, podrem seguir avançant cap al merescut reconeixement de la tasca que desenvolupem. De les decisions que prenguem avui en depenen la justícia i els drets socials de demà.

Marta Martínez Gellida

Presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana

Enllaç al web de La Vanguardia: https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20240313/9558923/favor-delturno-oficio.html

Related Articles

Back to top button