Compromís amb Justícia per avançar en la millora del torn d’ofici

Ahir, 25 d’abril de 2023, es va celebrar reunió pel seguiment del sistema d’assistència jurídica gratuïta, entre la Conselleria de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat, el Consell de Procuradors de Catalunya i el Consell de l’Advocacia Catalana, representat   per la presidenta de la institució, Sra. Encarna Orduna.

En el transcurs de la reunió, en la que també van ser pressents la presidenta i vicepresidenta de la Comissió del Torn d’Ofici del Consell i la diputada responsable de Torn d’Ofici de l’CAB, per part de l’advocacia catalana es va deixar constància de la urgent necessitat d’afrontar millores respecte del Torn d’Ofici, centrades en:

  • L’accés al torn d’ofici,
  • La garantia del cobrament de la totalitat de les actuacions que realitzen els advocats i advocades adscrits al TOAD,
  • La necessària recuperació dels IPC’ S   no recuperats, com a conseqüència de les retallades patides pels mòduls   els anys posteriors al 2010,
  • La imprescindible revisió i adaptació dels mòduls retributius  a la dificultat real dels diferents procediments, o
  • La urgència en efectuar una racionalització del sistema de guàrdies per l’assistència a les persones detingudes i a les víctimes, que es troben actualment sotmeses a una forta pressió per l’increment de persones assistides,

No és la primera vegada que aquestes peticions i reivindicacions s’exposen al Departament de Justícia per part dels representants de l’advocacia catalana en les successives reunions que es mantenen, sent objecte d’una especial insistència des de l’any 2021, malgrat els increments lineals i la millora de determinats mòduls obtinguts en els exercicis 2021, 2022 i 2023.

La reunió va finalitzar amb el compromís del Departament de Justícia de mantenir reunions mensuals amb l’advocacia catalana per poder analitzar, avaluar   i treballar conjuntament les diferents peticions i reivindicacions que han estat traslladades, amb la finalitat de poder trobar solucions que permetin la millora del sistema.

Els representants institucionals de l’advocacia catalana abordaran aquesta labor amb l’esperit de col·laboració i de defensa dels companys i companyes i de millora del sistema de justícia gratuïta que sempre han mantingut.

Barcelona, 26 d’abril de 2023

Related Articles

Back to top button