Acord del Consell de l’Advocacia Catalana

El Consell de l’Advocacia Catalana s’adhereix a les manifestacions públiques que rebutgen la campanya de desprestigi contra les institucions col·legials de la professió. Les reiterades acusacions abocades contra els diferents òrgans de govern i de treball del Consell General de l’Advocacia no només han estat tergiversades, sinó que a més s’han omès de manera intencionada algunes dades de la màxima rellevància per entendre el funcionament i els resultats de la seva tasca .

Els Col·legis de l’Advocacia catalans portem dècades contribuint al prestigi de la professió, així com a l’avenç de les condicions en què es desenvolupa el treball dels advocats i advocades als jutjats i tribunals. Aquesta contribució s’ha materialitzat habitualment a través de la participació dels seus degans a la feina de les comissions i subcomissions del Consell de l’Advocacia Catalana i del Consell General, d’on han partit innombrables propostes legislatives i reivindicacions professionals.

Desprestigiar la imatge de les institucions col·legials en conjunt suposa un greu perjudici per al prestigi de l’advocacia i per l’esdevenir d’un col·lectiu professional que durant segles ha realitzat una aportació considerable a la societat.

 

Barcelona, 29 de juliol de 2022

Related Articles

Back to top button