Conclusions de la Jornada sobre els projectes de llei espanyols d’eficiència processal i eficiència organitzativa del servei públic de justícia

El Consell de l’Advocacia Catalana, juntament amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona celebren al Palau de Pedralbes una Jornada de treball sobre els projectes de llei espanyols d’eficiència processal i eficiència organitzativa del servei públic de justícia, al Palau de Pedralbes

Objecte de la Jornada:

Debatre les propostes de reforma processal i organitzativa previstes al Projecte de Llei d’Eficiència Processal i al Projecte de Llei d’Eficiència Organitzativa del Servei Públic de Justícia, amb la finalitat d’arribar a uns objectius o conclusions conjuntes, sense perjudici del seu desenvolupament per part de cada organitzador de la Jornada.

Conclusions:

PRIMERA. Importància dels Mètodes Adequats de Solució de Controvèrsies (MASC). El dret fonamental a la tutela judicial efectiva exigeix oferir a la ciutadania la via més idònia per a solucionar cada conflicte, atenent a les circumstàncies de cada cas en concret. Defensem la necessitat de desjudicialitzar la solució dels conflictes situant en peu d’igualtat els diferents MASC contemplats al Projecte de Llei d’Eficiència Processal, a més de l’arbitratge, en tots els ordres jurisdiccionals, respecte de les matèries de lliure disposició de les parts.

SEGONA. Dret d’assistència jurídica gratuïta. Per tal que la decidida aposta per les MASC que fa el Projecte de Llei d’Eficiència Processal sigui versemblant, la Llei 1/96, de 10 de gener, d’Assistència Jurídica Gratuïta ha de fomentar de forma decidida els MASC, i per tant l’assoliment d’acords extrajudicials entre les parts, que posin fi o evitin la judicialització dels conflictes. A aquests efectes cal modificar la Llei 1/96 per tal que garanteixi l’equiparació de la retribució dels advocats i advocades del Torn d’Ofici amb quina intervenció s’eviti o es posi fi al procés judicial, als supòsits en que es tramita de forma íntegra el procediment judicial.

TERCERA. Sistema actual dels jutjats de pau. La nova configuració de l’oficina judicial municipal prevista a la Llei d’Eficiència Organitzativa del Servei Públic de Justícia no pot suposar la supressió de l’actual sistema de justícia de pau, ni la pèrdua de les competències que actualment exerceixen, atès el seu arrelament al territori i l’eficient servei públic de proximitat que presta. Els actuals jutjats de pau es poden i s’han d’integrar a les noves oficines de justícia municipal, atès que no són estructures organitzatives incompatibles entre sí, sinó ans al contrari, són complementàries.

QUARTA. Especialització judicial. En la Llei d’Eficiència Organitzativa del Servei Públic de Justícia cal garantir jutjats especialitzats en l’àmbit del dret de família, capacitat i els drets de la infància i l’adolescència, que asseguri el coneixement de les persones que integren l’oficina judicial en aquest àmbit tan sensible del Servei Públic de Justícia, tot garantint les infraestructures necessàries de la Justícia en tot el territori.

Barcelona, 3 de juny de 2022

Related Articles

Back to top button