Orientacions psicosocials per a les famílies quant a les transicions dels fills entre les llars

L’Equip d’Assessorament Tècnic Civil en l’Àmbit de Família (EATAF) del Departament de Justícia, juntament amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, i el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, amb la voluntat de donar suport a les famílies quant a les transicions dels fills entre les llars, han arribat a un consens en clau psicosocial en l’àmbit públic i privat, i han elaborat un document per ajudar-les a valorar el risc implícit en aquestes transicions atesa la situació actual.

 Aquestes orientacions complementen els acords dels jutges de família, que n’estan assabentats i valoren positivament la iniciativa. En aquest sentit, s’ha creat un comitè interdisciplinari de crisi, integrat per professionals de la judicatura, la Fiscalia, lletrats de l’Administració de justícia, l’advocacia i l’EATAF, amb la finalitat d’intercanviar informació i cercar criteris d’actuació i decisió.  https://seujudicial.gencat.cat/ca/actualitat/detalls/orientacions-eataf

Considerem que aquest document pot ser de gran utilitat per a les famílies i professionals, que com l’advocacia, dediqueu els vostres esforços a l’àmbit de família.

Related Articles

Back to top button