Presentació de nous formularis jurídics en aranès

El proper dimecres 26 de febrer el Consell de l’Advocacia Catalana, amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, i en col·laboració amb el Col·legi de l’Advocacia de Lleida, presentarà un conjunt de formularis jurídics traduïts a l’aranès. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes del Col·legi de Lleida a les 18 h.

Aquesta iniciativa té origen en una sèrie de compromisos que han adquirit el Consell i l’Institut d’Estudis Aranesi-Acadèmia Aranesa dera llengua occitana amb l’objectiu d’impulsar la llengua aranesa en l’Administració de justícia.

Entre els formularis hi ha sol·licituds de responsabilitat patrimonial, contractes, convenis reguladors, demandes de desnonament i escrits de defensa, entre d’altres. També hi ha l’altressí per demanar que la documentació relativa al procediment judicial es notifiqui en aranès i el recurs de reposició necessari quan l’Administració de justícia requereix les parts de traduir al castellà els escrits presentats. Es tracta d’un conjunt de 12 formularis que es penjaran en línia a la disposició de l’advocacia aranesa i catalana per tal que puguin treballar en aranès davant els jutjats de l’Aran.

Presentacion de naui formularis juridics en aranés

Eth dimèrcles que ven, 26 de hereuèr eth Conselh dera Avocacia Catalana, damb eth supòrt dera Direccion Generau de Politica Lingüistica dera Generalitat de Catalonha, e en collaboracion damb eth Collègi dera Avocacia de Lhèida, presentarà un conjunt de formularis juridics tradusidi ar aranés. Er acte aurà lòc ena sala d’actes deth Collègi de Lhèida entàs 18 ores

Aguesta iniciativa a era origina en ua sèria de compromisi qu’an aquerit eth Conselh dera Avocacia e er Institut d’Estudis Aranesi-Acadèmia Aranesa dera lengua occitana damb er objectiu de possar era lengua aranesa ena Administracion de justícia.

Entre es formularis i a sollicituds de responsabilitat patrimoniau, contractes, convènis reguladors, demandes de descasament e escrits de defensa, entre d’auti. Tanben i a er item entà demanar qu’era documentacion relativa ath procediment judiciau se notifique en aranés e eth recors de reposicion de besonh quan era Administracion de justícia requerís es parts de tradusir ath castelhan es escrits presentadi. Se tracte d’un conjunt de 12 formularis que se penjaràn en linha ara disposicion dera avocacia aranesa e catalana entà per’mor que poguen trabalhar en aranés deuant des jutjats d’Aran.

Related Articles

Back to top button