COMUNICAT DEL CONSELL DE L’ADVOCACIA CATALANA

El Consell de l’Advocacia Catalana, com a òrgan representant dels 14 Col·legis de l’Advocacia de Catalunya i davant la transcendència social i jurídica de la sentència del Tribunal Suprem publicada en el conegut com a Judici al Procés, Causa Especial 20907/2017, emet per unanimitat el següent COMUNICAT:

L’advocacia institucional no pot més que respectar la decisió judicial com una exigència pròpia del nostre Estat social i democràtic de Dret. Respecte que en cap cas n’exclou la crítica i el dissentiment, fonaments de tota societat democràtica. Estem segurs que l’acceptació de la crítica per part dels òrgans judicials, quan és fonamentada i amb arguments, es una mostra de normalitat i d’aprofundiment en la seva legitimitat.

Sense perjudici d’una anàlisi que com a juristes creiem que ha de ser més acurat i pausat, creiem que la sentència és severa i desproporcionada.

La sentència posa fi a un judici que mai s’hagués d’haver iniciat si la política hagués complert la seva missió. La sentència no posa fi a una situació que encara a totes les parts amb el seu futur. Un futur que nomes es pot resoldre des del pacte, l’exercici valent de la política i el respecte a una llei que estigui al servei del progrés de la ciutadania i la seva voluntat lliurement expressada. Encoratgem els nostres polítics, entitats socials, professionals, col·legials i societat civil en general a posar tot el seu talent i intel·ligència al servei d’aquest objectiu, al mateix temps que volem transmetre l’escalf a tots els condemnats i les seves famílies.

No ens correspon a nosaltres entrar en el debat de les respostes socials a la sentència però donat que no en desconeixem l’impacte que la sentència tindrà en la nostra convivència i davant la controvèrsia que aquesta qüestió suscita, com a juristes, volem recordar que el respecte a la llei i a l’opinió dels altres no exclou el dret a la llibertat d’expressió i la protesta cívica i pacífica.

Amb independència del contingut de la sentència, creiem necessari recordar la importància que té el dret de defensa. Per això, volem posar en valor la feina que han desenvolupat les advocades i els advocats de les defenses que han intervingut professionalment en aquest procediment, molt particularment perquè entre elles hi ha persones col·legiades en diferents Col·legis de l’Advocacia de Catalunya, havent demostrat la seva qualitat professional i personal i llur valentia en l’exercici d’aquest dret.

Barcelona a 14 d’octubre del 2019

Related Articles

Back to top button