Informe: Seminaris d’Orientació Jurídica en l’Àmbit de la Dependència

 

Els Seminaris d’Orientació Jurídica en l’Àmbit de la Dependència són una iniciativa que va sorgir en el marc del conveni firmat el mes de febrer de 2014 entre la Taula d’Entitats del Tercer Sector i el CICAC. Un cop firmat el conveni, es va constituir una comissió de treball integrada per representants d’entitats socials i d’advocats i advocades per identificar vulneracions de drets que es produeixen en l’àmbit social i que fan necessària l’actuació des d’un punt de vista jurídic.

Aquesta comissió va identificar, entre altres, la falta de coneixement bàsic sobre temes jurídics per part de professionals que treballen en l’àmbit de la dependència (treballadors/es socials, educadors/es socials, psicòlegs/òlogues, etc.).

Aquests seminaris es van realitzar amb la col·laboració del Col·legi de Treball Social de Catalunya amb l’objectiu de proporcionar informació a diferents professionals i facilitar la coordinació entre aquests i els professionals de l’àmbit jurídic.

S’han realitzat un total de 7 sessions de març a juliol de 2015 amb una assistència de més de 300 professionals que atenen persones usuàries de la Llei de la dependència.

Les sessions s’han realitzat a la seu dels col·legis de Girona, Manresa, Lleida i Reus i a la seu de la Taula d’Entitats del Tercer Sector a Barcelona.

Informe: Seminaris d’Orientació Jurídica en l’Àmbit de la Dependència

Related Articles

Back to top button