Què vol dir “amb la vènia”?

cartes_prova 1El Servei Lingüístic del CICAC ha elaborat un nou article sobre llenguatge jurídic: Què vol dir “amb la vènia”?. L’article explica l’origen d’aquesta expressió tan habitual en el dia a dia dels professionals jurídics i la valora tenint en compte el model lingüístic que persegueix el català jurídic actual: un model que vol conjuminar la voluntat de mantenir formes tradicionals amb la modernitat d’un llenguatge planer, transparent i igualitari.

Consulteu l’article: Què vol dir “amb la vènia”?

El Català a la carta és la nova iniciativa del Servei Lingüístic que pretén donar a conèixer, per mitjà de la publicació d’articles breus i entenedors, els aspectes lèxics i gramaticals que solen generar més errors en la redacció de documents jurídics i administratius, així com les etimologies més curioses dels termes jurídics.

Related Articles

Back to top button