SIRECOVI

SIRECOVI

La tortura i els tractes inhumans o degradants estan prohibits de forma absoluta pel dret internacional i el dret intern espanyol. Però la conjuntura social i política canviant fa que l’advocacia hagi d’estar permanentment alerta perquè aquesta prohibició sigui efectiva.

L’advocacia és conscient de la seva part de responsabilitat en la prevenció dels actes de tortura tractes o penes cruels, inhumans o degradants i en la cerca de la sanció a les persones responsables d’aquests actes.

El setembre de 2016 el Consell de l’Advocacia Catalana va signar un conveni amb la Universitat de Barcelona per donar suport al SIRECOVI, un sistema de registre, comunicació i alerta de casos de violència institucional, gestionat per l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona.

El SIRECOVI és un sistema de registre, comunicació i alerta de casos de violència institucional i el seu objectiu és la protecció de les víctimes.

Advocats i advocades el poden posar en funcionament enviant una comunicació de que una persona ha sofert presumptament maltractaments o tortures en espais de privació de la llibertat (per exemple, presons, comissaries de policia, centres de menors o centres d’internament d’estrangers) o a la via pública per algun/a agent de l’autoritat.

En rebre una denúncia, l’equip de l’Observatori visitarà la persona afectada i sol·licitarà el seu consentiment per actuar-hi i registrar el cas.

Seguidament, es comunicarà amb les institucions públiques i organitzacions socials, nacionals i internacionals, de protecció de drets humans, alertant-les de la situació per a què iniciïn procediments de protecció de la víctima.

Més informació sobre el SIRECOVI i com enviar una comunicació: https://sirecovi.ub.edu/index_ca.html

Related Articles

Back to top button