I Jornada sobre l’ús del català a la justícia (2010)

Data: 15 d’octubre de 2010
Lloc: Col·legi d’Advocats de Lleida
Jornada gratuïta

L’objectiu de la jornada és donar a conèixer l’estat actual del català a la justícia i els resultats obtinguts del Pla de Treball que duen a terme la Generalitat de Catalunya i el Consell del Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, compartir experiències i anècdotes dels professionals i reflexionar sobre el futur del català jurídic. Així mateix, es vol sensibilitzar els advocats i advocades de la manca d’obstacles per utilitzar el català en l’àmbit jurídic i encoratjar-los a promoure l’ús de la nostra llengua en l’exercici professional.

Back to top button