II Jornada sobre l’ús del català a la justícia (2011)

Data: 11 de novembre de 2011
Lloc: Col·legi d’Advocats de Tarragona
Jornada gratuïta

La jornada vol fer reflexionar l’advocacia amb l’objectiu d’encoratjar-la a fer servir la llengua catalana quan s’adreci verbalment o per escrit davant els jutjats, trencant, d’aquesta manera, la inèrcia de fer-ho en castellà.

Back to top button