Legislació en català

Bases de dades legislatives en català:

LexCat
El Lexcat és una eina de treball adreçada als professionals jurídics que ofereix en català la legislació estatal més rellevant permanentment actualitzada. La legislació està classificada segons la branca del dret a la qual pertany: dret penal, dret civil, dret laboral, etc. (Projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya).

 

PortalJuridic
El Portal Jurídic recull, de manera immediata i actualitzada, tant la normativa de Catalunya i l’estatal, com els tractats constitutius de la Unió Europea. A diferència del Lexcat, permet seguir el recorregut d’una llei des que es comença a elaborar en el Govern fins que és aprovada pel Parlament. (Projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya).

Diaris i butlletins en català

dogc
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya es publica diàriament de dilluns a divendres no festius, en dues edicions en català i en castellà. La Llei 2/2007 del Diari Oficial estableix el caràcter oficial i autèntic del DOGC digital.

 

boe

Cercador per mesos del suplement en llengua catalana del BOE.


 

Back to top button