Títol d’especialista en Mediació, gestió eficient de conflictes i Coordinació de ParentalitatObjectius principals del curs:

 • Facilitar que l’alumnat pugui obtenir la capacitació i les habilitats necessàries per mediar en conflictes de manera satisfactòria i com a nova professió.
 • Conèixer les tècniques fonamentals d’altres metodologies ADR
 • Aplicar tècniques mediadores molt útils per gestionar de manera eficient discrepàncies i conflictes en tots els àmbits professionals, amb especial incidència en la coordinació de parentalitat.

La MODALITAT d’aquesta formació és MIXTA, combina tres formats:

Aula virtual (ZOOM): Formació síncrona i bidireccional, on es requereix la presència virtual de l’alumnat, amb suport de càmera encesa i àudio. Les sessions quedaran gravades.

Les connexions per videoconferència seran en DIRECTE perquè estan pensades per potenciar la intervenció de l’alumnat i avaluar les seves habilitats i evolució en l’aprenentatge. Per contra, aquell alumnat que per un motiu justificat no pugui seguir una sessió en Directe, la podrà recuperar dies més tard en Diferit, sent aquest un recurs secundari.

En principi, els dies estipulats per a la realització de les videoconferències són els DIVENDRES per la tarda (entre la franja horària de les 17h i les 20h) i els DISSABTES pel matí (entre la franja horària de les 9:30h i les 13:00h), a fi d’afavorir la conciliació personal i familiar del professorat i l’alumnat, amb la qual les tres Institucions organitzadores hi estan compromeses.

La durada màxima de cada sessió en línia és de 3 hores.

En cas que algun/a ponent desitgi programar alguna sessió fora d’aquests dos dies, ho haurà de comunicar amb una antelació mínima de 15 dies abans de l’inici de la retransmissió, i la seva visualització NO serà obligatòria fer-la en Directe.


Teleformació: Plataforma virtual asíncrona: http://campus2.cdl.cat/login

Flexibilitat horària per l’alumnat (365 dies l’any, 24 hores al dia).

Es posa a l’abans de l’alumnat una plataforma virtual MOODLE, amb els següents objectius:

 • Disposar dels materials didàctics de totes les sessions del curs (bibliografia, presentacions, vídeos, articles,…)
 • Accedir en DIFERIT al visionat de les sessions virtuals i presencials enregistrades durant tot el curs.
 • Descarregar i lliurar les tasques avaluatives proposades pel professorat
 • Consultar l’avaluació continuada.
 • Comunicacions internes amb companys/es de curs, l’equip docent i les persones coordinadores.
 • Acompanyar i donar suport en el treball individual i/o grupal de l’alumnat
 • Comptar amb el recolzament i orientació acadèmica del professorat

Presencial: Formació síncrona i que requereix un espai físic compartit.

L’objectiu d’aquestes sessions és treballar sobre casos reals de mediació (amb privacitat documental i protecció de dades).

El caràcter d’aquestes sessions és PRESENCIAL. En cas que, per causes majors l’alumnat no pugui assistir, i els mitjans tècnics i metodològics ho permetin, les sessions s’enregistraran i es penjaran a la plataforma virtual.

Al llarg de tot el curs, es duran a terme 6 sessions presencials que se celebraran al centre de la ciutat de Barcelona:

 • Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya: Rbla. Catalunya, 8 (08007) Barcelona.
 • Consell de l’Advocacia Catalana: Carrer Roger de Llúria, 113, 2n pis (08013) Barcelona.

Aquestes sessions pràctiques que se celebraran els DISSABTES (de 10h a 14h). Amb una durada prevista de 4 hores, més una sessió de dues hores de presentació del Curs, que en principi es farà de forma virtual, els dies:

 • 14 de desembre de 2024: Seu CICAC
 • 21 de desembre de 2024: Seu CDL
 • 08 de febrer de 2025: Seu CICAC
 • 15 de febrer de 2025: Seu CDL
 • 29 de març de 2025: Seu CDL
 • 05 d’abril de 2025: Seu CICAC

En relació a la METODOLOGÍA està basada en un aprenentatge PRÀCTIC i eficient on es fomenta en tot moment la participació activa de l’alumnat amb el suport de l’equip docent. Partirem de la realitat per aconseguir assolir les tècniques i les habilitats mediadores necessàries per dur a terme una bona praxi de la mediació, així com d’altres metodologies d’intervenció eficient en la resolució de conflictes.


Programa a 16.07.2024 Butlleta de preinscripció

 

Related Articles

Back to top button