Home / Formació Col·legis / Vídeo Webinar ICA Vic: La Segona Oportunitat a la llum de la darrera reforma concursal operada per la Llei 16/2022 de 5 de setembre

Vídeo Webinar ICA Vic: La Segona Oportunitat a la llum de la darrera reforma concursal operada per la Llei 16/2022 de 5 de setembre

Us informem que l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic oferirà el proper 19 de gener de 2023 un webinar sota el títol: La Segona Oportunitat a la llum de la darrera reforma concursal operada per la Llei 16/2022 de 5 de setembre amb Ramon Morral Soldevila, advocat i soci del despatx RYA Abogados. Professor titular de Dret Mercantil de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, com a ponent.

En aquesta sessió es tractarà sobre la nova regulació del procediment de segona oportunitat, basada en les modificacions del Text Refós de la Llei Concursal (RDL 1/2020, de 5 de maig) per la Llei 16/2022, de 5 de setembre

Data: 19 de gener de 2023

Preu: 10€

 

accés al vídeo

 

 

Us comuniquem que tant els ponents com l’organitzador de qualsevol sessió formativa que es realitzi mitjançant plataforma digital, prohibeixen expressament l’enregistrament audiovisual i posterior difusió i exhibició de la seva imatge en qualsevol suport, ja sigui material o electrònic, així com per a la producció, edició i/o emissió o difusió, mitjançant  reproducció, íntegra o parcial d’aquesta conferència. Aquesta prohibició es fa extensible a qualsevol document que sigui annexat a la sessió, amb independència del seu format i suport, com ara fotografies, diapositives, imatges incloses en vídeo, presentacions Power Point o qualsevol altre mitjà d’exhibició o difusió pública sense restricció.