Home / Formació altres / Curs ICAVOR: Procediment Administratiu 2022

Curs ICAVOR: Procediment Administratiu 2022

 

El Col·legi d’Advocats de Granollers-Vallès Oriental realitzarà els propers 2 i 3 de març de 2022 el Curs: Procediment Administratiu 2022 el qual es durà a terme de forma presencial a les seves instal·lacions amb el següent temari:

 • Àmbit d’aplicació de la Llei 39/15 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Principis generals. Regulació de la potestat reglamentària
 • La relació de les persones, interessats i responsables amb les Administracions. Drets i deures. Especial referència als drets relacionats amb l’Administració Electrònica: dret d’accés, punt general electrònic, assistència en l’ús dels mitjans electrònics, utilització de mitjans d’identificació i firma electrònica. Protecció de dades
 • Revisió dels actes administratius: d’ofici i a instància de part. Recursos administratius
 • Iniciació del procediment. Tramitació: prova, informes i audiència. Terminis. La notificació
 • Actes administratius: requisits, eficàcia i executorietat. Invalidesa: actes nuls i anul·lables, irregularitats no invalidants. Conservació i convalidació
 • Responsabilitat patrimonial de l’Administració
 • Finalització del procediment. Resolució. Desistiment i renúncia. Caducitat. Terminació convencional. Silenci administratiu
 • Procediment sancionad

Dates:  6 i 7 d’abril de 2022

Horari: 16 a 20 hores

Modalitat: Presencial

Lloc: Seu del Col·legi d’Advocats de Granollers-Vallès Oriental (Carrer Llevant núm. 2 de Granollers)

Presentació: Excm. Sr. Joan Martínez García, degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers-Vallès Oriental i president de la comissió de Noves Tecnologies d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana.

Moderació: Sra. María del Carmen Martínez Hinarejos, diputada de la comissió de Formació Continuada de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers-Vallès Oriental.

Ponents:

 • Sr. Albert Conesa Bausà, Advocat. Professor de Dret Administratiu Curs Litigació Contenciós Administratiu Postgrau Pràctica Jurídica ICAVOR 
 • Sr. Alfred Lacasa Tribó, Director dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Granollers
 • Sra. Josefa Recio Corral, Funcionària d’Administració Local  
 • Il·lma. Sra. Montserrat Raga Marimon, Magistrada del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona
 • Sr. Josep Medina Padial, Advocat i Tècnic Superior jurista de l’AJ Metropolitana nord del Departament Interior de la Generalitat de Catalunya. Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers (2012-2020)

Preus:

 • COL·LEGIATS ICAVOR i integrants dels seus despatxos professionals (Curs sencer).- 75€
 • COL·LEGIATS MENYS 3 ANYS.- 70€
 • Antics alumnes EPJ (menys 3 anys).- 70€
 • COL·LEGIATS CICAC.- 85€
 • ASSOCIATS.- 85€
 • NO COL·LEGIATS.- 105€
 • Altres.- 120€
inscripcions