CANCEL·LAT Taula Rodona ICAReus: Novetats pràctiques de la Llei 8/2021 de 2 de juny. Les persones amb discapacitat tenen capacitat jurídica amb igualtat de condicions

Per motius aliens a aquest Consell aquesta sessió formativa queda cancel·lada.

Us informem que l’Escola de Pràctica Jurídica Guillem M. de Brocà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus ha organitzat, amb col·laboració amb el Consell de l’Advocacia Catalana, una taula rodona que porta per títol “Novetats pràctiques de la Llei 8/2021 de 2 de juny. Les persones amb discapacitat tenen capacitat jurídica amb igualtat de condicions” i que tindrà lloc el pròxim 13 de desembre de 2021 a les 18 hores. 

Aquesta taula rodona es farà de manera presencial a la sala d’actes del Col·legi de l’Advocacia de Reus i en línia a través de la plataforma ZOOM. 


Intervindran:

Presentació i moderació: Sergi Guillén García. Responsable de l’Escola de Pràctica Jurídica Guillem Maria de Broca i secretari del Col·legi de l’Advocacia de Reus.

 

Persones ponents/intervinents:

  • Il·lma. Sra. Sofía Jordà Múgica. Jutgessa del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Reus.
  • Il·ltre. Sra. Fina Bravo García. Lletrada de l’Administració de Justícia del Jutjat de Primera Instància número 5 de Reus.
  • Il·ltre. Sra. Delia Lázaro Rodríguez. Fiscal delegada de Civil de la Fiscalia Provincial de Tarragona i fiscal coordinadora de la secció de persones amb discapacitat de majors.

Inscripcions gratuïtes:

 

 

Us comuniquem que tant els ponents com l’organitzador de qualsevol sessió formativa que es realitzi mitjançant plataforma digital, prohibeixen expressament l’enregistrament audiovisual i posterior difusió i exhibició de la seva imatge en qualsevol suport, ja sigui material o electrònic, així com per a la producció, edició i/o emissió o difusió, mitjançant  reproducció, íntegra o parcial d’aquesta conferència. Aquesta prohibició es fa extensible a qualsevol document que sigui annexat a la sessió, amb independència del seu format i suport, com ara fotografies, diapositives, imatges incloses en vídeo, presentacions Power Point o qualsevol altre mitjà d’exhibició o difusió pública sense restricció

Related Articles

Back to top button