Formularis de dret hipotecari i registral

Any 2013:

Formularis derivats del Protocol d’execució de les diligències de llançament

  • Altressí a la demanda (part executant)
  • Altressí a l’escrit de contestació de la demanda (part executada)
  • Escrit per posar en coneixement del Jutjat la situació de vulnerabilitat social

Formularis contra les clàusules abusives

  • Incident extraordinari en contra de les clàusules abusives (autora del formulari: Paz Cano, advocada)
Back to top button