Curs d’especialització lletrada en Estrangeria 2023

En línia


Aquest curs habilita per a l’exercici en el Torn especial d’estrangeria.

El curs té una durada total de 41 hores, distribuïdes en 34 hores teòriques (de dues hores cadascuna); més 6 hores de sessions pràctiques obligatòries, més 1 hora de prova avaluadora.

Aquest curs s’ofereix íntegrament en línia, mitjançant videoconferència, amb la plataforma digital “ZOOM”. La prova final també es realitzarà en línia mitjançant la plataforma formativa d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana.


Dates i horaris

  • Sessions teòriques (34 hores): Dilluns i dimecres. Dins del període que va des del 9 d’octubre fins al 3 de desembre de 2023. En directe a partir de les 15 hores
  • Excepte: Sessió núm. 6 (24.10.2023), Sessió núm. 8 (31.10.2023) i sessió núm. 17 (30.11.2023)
  • Sessions pràctiques (6 hores): Dins del període que va des del 4 de desembre de 2023 fins a l’11 de gener de 2024. Pendent de programació.
  • Prova final en línia (1 hora): Divendres, 12 de gener de 2024 de 14 a 15 hores

Preus

Preus per a col·legiades i col·legiats dels Col·legis de l’Advocacia de Catalunya:

  • 220€

Preus per a altres professionals:

  • 270€

Un cop iniciat el curs NO és possible la devolució (ni parcial, ni total) de l’import de la inscripció. El CICAC es reserva el dret de modificar i/o suspendre el programa de l’acció formativa.

El període d’inscripció fineix uns dies abans de l’inici les pràctiques obligatòries. Us recordem que per poder realitzar les pràctiques obligatòries es  imprescindible la visualització de la part teòrica al 100%.


Certificat

Es lliurarà el certificat d’aprofitament a aquells alumnes que hagin:

  • Superat totes les activitats de formació continuada estipulades en el punt anterior.
  • Per acreditar el seguiment del curs en format VIDEO STREAMING és imprescindible fer-ho amb les claus d’accés personals que cada alumne hagi creat. No s’admeten visualitzacions compartides amb una única clau d’accés.
  • Al finalitzar les sessions teòriques i pràctiques emeses per Videoconferència/ vídeo streaming, es comprovarà la seva visualització, de tot l’alumnat.
  • L’alumnat que segueixi les sessions teòriques i no realitzi ni les pràctiques ni la prova, se’ls lliurarà un certificat d’inscripció, que NO HABILITA per a la intervenció davant la jurisdicció d’estrangeria.

QUEDA RATIFICADA L’APROVACIÓ DE L’HOMOLOGACIÓ CICAC FETA EN EL SEU DIA. AQUEST CURS HABILITA L’ACCÉS DEL TORN D’OFICI D’ESTRANGERIA EN AQUELLS COL·LEGIS QUE AIXÍ HO HAGIN ACORDAT


Programa i inscripcions

Related Articles

Back to top button