Curs en línia sobre Dret Penal

 

Fa més de quaranta anys que el Consell de l’Advocacia Catalana aposta fermament per una formació continuada de qualitat, amb l’objectiu d’actualitzar i complementar els coneixements adquirits pels professionals del Dret durant la seva etapa de formació inicial.

Tothom n’és conscient dels nombrosos, incessants i inevitables canvis que va experimentant la nostra societat en el decurs dels anys, fets que estan comportant la introducció de successives reformes legislatives i jurisprudencials, a les quals l’advocacia s’ha hagut d’enfrontar de forma decidida i valenta. Aquesta situació ha tingut especial rellevància en matèria del dret penal, en què hi caben diferents interpretacions i plantejaments divergents sobre la tipicitat subjectiva en els delictes i els seus elements de l’injust. Com per exemple, en els delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic, o bé els delictes sobre la llibertat i indemnitat sexual, entre d’altres.

Aquest curs sobre DRET PENAL té com a finalitat principal analitzar, des d’un punt de vista jurídic, pràctic i estratègic, la tipicitat i els elements subjectius que influeixen en els delictes. Tot en un format en línia, per a que tota l’advocacia catalana, amb independència del seu lloc de residència/exercici, disposi de les mateixes oportunitats d’aprendre en l’abordatge i aprofundiment d’aquesta matèria, sota els paràmetres de màxima qualitat i rigor jurídic, de la mà d’excepcionals professionals, que compten amb una gran expertesa i pràctica jurídica de primer nivell.

El curs té una durada total de 8 hores, distribuïdes 4 sessions de dues hores cadascuna, distribuïdes en dos dies per setmana.

Com us hem avançat, el curs s’oferirà íntegrament en format en línia, i es durà a terme mitjançant la plataforma digital “ZOOM”, i a través de la nostra Plataforma Formativa per a accedir a les sessions en diferit.


Data: 15/17/22 i 24 de maig de 2023

Format: Línia

Hora: 15 hores

Preu:

  • Persones col·legiades a qualsevol dels 14 Col·legis d’Advocats/Advocacia de Catalunya: 95 €
  • Altres professionals: 150 €

Programa i inscripcions

Related Articles

Back to top button