Seminari internacional en normativa de la UE en Protecció de Dades

El Consell de l’Advocacia Catalana participa en el projecte Europeu “TRADATA2” finançat per la Comissió Europea que té l’objectiu de formar advocades i advocats conjuntament amb diferents col·legis de l’advocacia de la UE.

En el marc d’aquest projecte es realitza un seminari en format presencial a Barcelona sobre la normativa europea de Protecció de dades.

El seminari es portarà a terme el divendres 21 d’abril 2023 de 9 a 17 hores a la seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, C/ Mallorca nº 283 de Barcelona, sales 62/63 6a Planta. 

En el seminari també hi assistiran advocades i advocats de diferents països de la UE.

La llengua del seminari serà el CATALÀ i l’ANGLÈS i es proporcionarà traducció simultània en els dues llengües.

Cal inscripció prèvia en el formulari d’inscripció i un compromís d’assistència. Data límit per a realitzar la inscripció dilluns 10 d’abril 2023.

El seminari és gratuït i inclou pausa cafè i dinar, les places són limitades assignades per ordre d’inscripció.

Programa

CONTINGUTS A TRACTAR DURANT SEMINARI SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Les temàtiques que s’abordaran en el seminari, són:

  • Introducció al reglament general de protecció de dades (GDPR)
  • Principis relacionats amb el tractament de dades personals
  • El principi del consentiment
  • Drets de l’interessat, inclosos drets en investigacions i procediments penals
  • Responsable i processador de dades
  • La directiva 2016/680 (dades personals i faltes i sancions penal)
  • Transferència de dades personals a tercers països

PROTECCIÓ DE DADES

En virtut de la  normativa de  Protecció de Dades  Personal (Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia de drets digitals), s’informa que les dades facilitades seran tractades sota   responsabilitat de Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya i seu social en Roger de Llúria, 113. 3 er de 08037 Barcelona i adreça de contacte amb el nostre delegat de protecció de de dades en dpo@cicac.cat.

La finalitat d’aquest tractament  és la de gestionar la seva participació o sol·licitud de participació en aquesta activitat, essent la seva participació la causa que legitima el tractament de les seves dades. Aquestes dades  seran transmeses a altres col·legis professionals i entitats o organitzacions que participen en la seva gestió o organització. Aquesta informació serà conservada d’acord amb els criteris d’arxiu aplicable i una vegada finalitzada les responsabilitats que es poden derivar.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci Roger de Llúria, 113. 3 er de 08037 Barcelona o dpo@cicac.cat.

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades, o be posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades dpo@cica.cat

 

Related Articles

Back to top button