Curs en línia sobre la Responsabilitat Patrimonial de l’Administració

Aquest curs que s’ha enfocat des d’una òptica essencialment pràctica, té com objectiu que totes les persones assistents adquireixin els coneixements necessaris per avaluar l’existència de possibles responsabilitats patrimonials en el desenvolupament de les funcions pròpies dels serveis, determinar els criteris, requisits i determinació de les indemnitzacions que corresponen a particulars, així com analitzar els diferents tràmits administratius per a la resolució de les reclamacions, com la realització d’informes preceptius.

Per altra banda, coneixerem en quins casos les i els funcionaris, així com les autoritats poden incórrer en responsabilitat amb motiu de l’exercici de les seves funcions, i si aquesta responsabilitat pot ser demanada per qualsevol persona interessada o únicament per aquelles persones que hagin pogut patir els danys pels quals es reclama.

També analitzarem l’existència de mecanismes de prevenció de responsabilitat patrimonial que les administracions públiques puguin incórrer

Durant les diferents sessions facilitarem la resolució de qüestions pràctiques que es plantegen i que afecten les reclamacions de responsabilitat patrimonial.

El curs té una durada total de 8 hores, distribuïdes 4 sessions de dues hores cadascuna, distribuïdes en dos dies per setmana.

Aquest curs s’oferirà en format en línia, i es durà a terme mitjançant la plataforma digital “ZOOM” i a través de la nostra Plataforma Formativa.Data: 27/29 de març i 3/5 d’abril de 2023

Format: Línia

Hora: 18 hores

Preu:

  • Persones col·legiades a qualsevol dels 14 Col·legis d’Advocats/Advocacia de Catalunya: 95 €
  • Altres professionals: 150 €

Programa i inscripcions

Related Articles

Back to top button