Home / Formació altres / Curs en línia sobre Fiscalitat en herències: Successions, plusvàlua i donacions

Curs en línia sobre Fiscalitat en herències: Successions, plusvàlua i donacions

 

Aquest curs que s’ha enfocat des d’una òptica essencialment pràctica, té com a objectiu fonamental que l’alumnat adquireixi els coneixements i competències imprescindibles per exercir la pràctica professional amb totes les garanties i seguretat jurídica.

Amb aquest propòsit aquest curs proporcionarà a l’alumnat un coneixement superior sobre la matèria que regeix l’impost de successions, el seu àmbit d’aplicació, els elements que es requereixen per al seu càlcul, així com la diferència de gravamen en base a criteris territorials. A més, serà capaç d’assessorar sobre els efectes jurídics i fiscals que es deriven de l’acceptació o la repudiació de l’herència, o del tipus de testament.

S’hi farà especial referència a les successions, la plusvàlua i les donacions, temes que ocupen la major part de l’actuació de comprovació, per part de l’Administració tributària, especialment en aspectes tan rellevants com la transmissió de negocis familiars o estructures empresarials de més complexitat.

El curs té una durada total de 8 hores, distribuïdes 4 sessions de dues hores cadascuna.

Aquest curs s’oferirà en format en línia, i es durà a terme mitjançant la plataforma digital “ZOOM” i a través de la nostra Plataforma Formativa

Data: Del 7 al 28 de novembre de 2022 (quatre sessions)

Hora: 18 a 20 hores

Format: Línia mitjançant la plataforma digital ZOOM

Preu:

  • Persones col·legiades a qualsevol dels 14 Col·legis de l’Advocacia/Advocats de Catalunya: 95€
  • Persones col·legiades a la resta de Col·legis Professionals: 150€
programa a 14.10.2022 inscripcions