Vídeos del I Congrés de Dret Civil Català. Qüestions pràctiques i darreres novetats

 

Congrés destinat a professionals del Dret (advocacia, notaris, procuradors,…).

A banda dels continguts del programa, és important destacar la NOVETAT del congrés quant a la metodologia, basada en:

  • La forma d’exposició de les taules: no es tracta de fer conferències a l’ús, sinó que mitjançant la figura de la persona dinamitzadora, per a que juntament amb els i les ponents participin de forma activa, implicant això en una major càrrega de pràctica a l’exposició.
  • La importància de la participació de les persones assistents: durant el transcurs i al finalitzar l’exposició.

Congrés, útil, molt pràctic i amb metodologies actives on l’assistència presencial i la participació dels i les congressistes serà el factor clau d’èxit.


Data: 14 i 15 de juliol de 2022

Format: En línia

Preu:50€

Fem una crida a l’Advocacia Catalana per a que faci arribar a: formacio@cicac.cat les seves propostes i inquietuds davant l’imminent reforma del Codi Civil Català


accés als vídeos programa a 12.7.2022

Related Articles

Back to top button