Home / Formació altres / II Edició: Curs pràctic sobre “La prova Digital”

II Edició: Curs pràctic sobre “La prova Digital”

Aquest curs és eminentment pràctic i està adreçat a advocades i advocats processalistes,  i té com a finalitat la formació continuada en aspectes relacionats amb els mitjans de prova electrònica.

La societat digital és una realitat  que tenim incorporada en la nostra vida diària i té també la seva repercussió en els procediments judicials i arbitrals: els canals de comunicació digitals (WhatsApp, SMS, correus electrònics, xarxes socials, etc.)  poden esdevenir mitjans de prova; una part important dels il·lícits civils i dels delictes es cometen  també  electrònicament; són molts els procediments laborals en els que la prova per acreditar els fets està basada en sistemes digitals, etc.

Un nou àmbit que hem de conèixer per poder sustentar les nostres al·legacions en proves electròniques que disposin de garanties i donin credibilitat als nostres arguments, així com hem d’estar preparats de contrari per saber acreditar amb eficàcia quan les mateixes no reuneixin tots els requisits necessaris.

Qüestions com la forma d’ obtenir legítimament proves digitals, com conservar aquests mitjans de prova per evitar la seva desaparició o destrucció, anticipar-les o haver de demanar-les a un tercer, com aportar aquests tipus de prova al procediment judicial, o quan és necessari la seva impugnació, o com plantejar les pericials i les metodologies a seguir, així como la viabilitat de les entrades i registres en la realitat dels diferents procediments, seran objecte de tractament en aquest curs, analitzant, també, les particularitats de l’ aportació  i pràctica de la prova en les  diferents jurisdiccions. El curs es presenta en els aspectes més pràctics, modulant les solucions en proporció a la realitat econòmica dels clients/es i de la quantia o conseqüència jurídica en joc en l’assumpte dels clients/es i respecte del pes que ha de tenir la prova electrònica en els seus assumptes.

El curs té una durada total de 14 hores, distribuïdes en 12 hores teòriques (de dues hores cadascuna), més 2 hores de sessió pràctica.

Aquest curs s’oferirà íntegrament en línia, mitjançant videoconferència, a través de la plataforma digital ZOOM

Es lliurarà el certificat d’aprofitament a aquells alumnes que hagin:

  • Superat totes les activitats de formació continuada estipulades en el punt anterior.
  • Acreditat el seguiment íntegre del curs en format Videoconferència: És imprescindible accedir a la plataforma formativa del CICAC, amb les claus d’accés personal que cada alumne hagi creat prèviament. No s’admetran visualitzacions compartides amb una única clau d’accés.
  • Realitzat les 2 hores de pràctiques: Es comprovarà la seva visualització i participació.
  • Pagat íntegrament el cost del curs.

Què és el sistema VÍDEO STREAMING (DIFERIT)

El sistema de vídeo streaming permet a l’alumnat visionar els vídeos i la documentació en diferit accedint a la nostra Plataforma Formativa amb les claus personals tantes vegades ho cregui convenient.

Què és el sistema VIDEOCONFERÈNCIA (DIRECTE)

L’alumnat que vulgui connectar-se en directe haurà d’accedir mitjançant la plataforma digital Go to Meeting a través d’un link que rebrà per correu electrònic (no s’ha descarregar cap tipus de programes o aplicacions). Per computar assistència heu d’indicar nom i cognoms sencer a la sala virtual.

Es recomana el sistema de videoconferència per poder interactuar en directe amb el professorat.

Manual d’instruccions per connectar-se en directe

 

programa inscripcions