Home / Formació altres / Curs d’especialització lletrada en dret Penitenciari 2022

Curs d’especialització lletrada en dret Penitenciari 2022

L’objectiu d’aquest curs és que l’advocat o advocada adquireixi els coneixements tant teòrics com pràctics necessaris per poder assistir persones en processos penitenciari.

El curs té una durada de 24 hores i consta de 9 sessions teòriques de dues hores cadascuna, més una sessió extra d’1 hora, 4 hores de pràctiques (distribuïdes en 1 o 2 sessions), i 1 hores de prova avaluadora.

Aquest curs es durà a terme mitjançant la plataforma digital “ZOOM”.

Dates i horaris:

  • Sessions teòriques (19 hores): Dilluns i dimecres. Dins del període que va des del 7 de març fins al 6 d’abril de 2022. En horari de 15:00 a les 17.00 hores.
  • Sessions pràctiques (4 hores): Dins del període que va des del 7 d’abril de 2022 fins al 5 de maig de 2022 (Dates pendents de programar).
  • Prova final obligatòria en línia (1 hora): Divendres, 6 de maig de 2022 de 14.00h a 15.00h

Preus:

Preus per a col·legiades i col·legiats que conformen els 14 Col·legis d’Advocats/Advocacia de Catalunya:

  • 145€

Preus per a altres professionals:

  • 200€

Un cop iniciat el curs NO és possible la devolució (ni parcial, ni total) de l’import de la inscripció. El CICAC es reserva el dret de modificar i/o suspendre el programa de l’acció formativa.

El període d’inscripció fineix uns dies abans de l’inici de les pràctiques obligatòries. Us recordem que per poder realitzar les pràctiques obligatòries es imprescindible la visualització de la part teòrica al 100%.

Certificació:

Es lliurarà el certificat d’aprofitament a aquells alumnes que hagin:

  • Superat totes les activitats de formació continuada estipulades en el punt anterior.
  • Acreditat el seguiment íntegre del curs en format Videoconferència: És imprescindible connectar-se a la plataforma formativa del CICAC, amb les claus d’accés personals que cada alumne hagi creat prèviament. No s’admeten visualitzacions compartides amb una única clau d’accés.
  • Realitzat les 4 hores de pràctiques: Es comprovarà la seva visualització i participació.
  • Superat la prova final en línia.
  • Pagat íntegrament el cost del curs.

L’alumnat que segueixi les sessions teòriques i  no realitzin ni les pràctiques ni prova, se’ls lliurarà un certificat d’inscripció, que NO HABILITA per a la intervenció lletrada.

QUEDA RATIFICADA L’APROVACIÓ DE L’HOMOLOGACIÓ CICAC FETA EN EL SEU DIA. AQUEST CURS HABILITA L’ACCÉS DEL TORN D’OFICI DE PENITENCIARI.

Què és el sistema vídeo streaming (emissions en diferit)

El sistema de vídeo streaming permet a l’alumnat visionar els vídeos i la documentació en diferit accedint a la nostra Plataforma Formativa amb les claus personals tantes vegades com sigui convenient.

Què és el sistema videoconferència (emissions en directe)

L’alumnat que vulgui connectar-se en directe (preferentment) haurà d’accedir mitjançant la plataforma digital ZOOM a través d’un enllaç i un codi d’accés els quals trobarà a la Plataforma Formativa (no s’ha descarregar cap tipus de programes o aplicacions). Per computar assistència heu d’indicar nom i cognoms sencer a la sala virtual.

La càmera i micròfon en les sessions teòriques no es obligatori però si recomanable per poder establir una bona interacció amb el professorat i resoldre els vostres dubtes/preguntes de la matèria.

 

programa i inscripcions