Home / Formació altres / IUSdiàleg per a les advocades i advocats de Catalunya

IUSdiàleg per a les advocades i advocats de Catalunya

El Consell de l’Advocacia Catalana   i Alter Mutua  impulsen un nou espai: #IUSdiàleg per a les companyes i companys advocades i advocats col·legiats als 14 Col·legis de l’Advocacia Catalana,  una iniciativa per canalitzar de forma corporativa els reptes individuals i col·lectius, personals i professionals de persones advocades i mediadores, prenent en consideració la difícil situació que es produeix a l’exercici de la professió, amb necessitats professionals i socials emergents originades per la pandèmia de la COVID-19, i l’intens desgast i també oportunitats que la situació genera.

Davant la situació de trauma col·lectiu de la pandèmia, sumats a traumes individuals i col·lectius de les persones, que han fet emergir noves disputes, conflictes, reclamacions i/o processos judicials, els professionals de l’advocacia estem cridats a aportar el millor i més elevat de nosaltres mateixos, com a professionals i persones que acompanyem processos conflictius i/o judicials per oferir vies que aportin seguretat jurídica, confiança, justícia i equitat a les persones físiques i jurídiques, famílies i organitzacions empresarials i/o socials.

El Consell  i Alter Mutua  posem  a disposició a través de #IUSdiàleg una oportunitat de diàleg per a la consciència corporativa i col·lectiva, per posar llum a les ombres individuals i col·lectives, un espai de descans i d’activació, que prioritza les emocions i les expressions, més enllà de les idees. Una proposta senzilla i poderosament transformadora, convidadora d’un nou paradigma.

#IUSdiàleg és una iniciativa de diàleg en línia, que s’ofereix per canalitzar de forma  propera i no accelerada els esmentats reptes professionals i personals individuals i col·lectius de l’exercici de la professió de l’advocacia a Catalunya.

Un espai i temps de diàleg de qualitat, per expressar, escoltar i harmonitzar les experiències professionals i personals de les persones col·legiades en les seves activitats de

  • consultoria legal i/o sòcio-jurídica,
  • l’exercici de la professió davant els tribunals de justícia i/o tribunals arbitrals
  • l’exercici de la negociació, conciliació, mediació i/o arbitratge en disputes i/o conflictes entre persones, entre persones i organitzacions, a dins les organitzacions, i entre empreses entre sí,
  • l’exercici del dret col·laboratiu, i el sentit de pertinença corporatiu,
  • les diferents iniciatives professionals per a reinventar-se i/o acomplir la missió/vocació/motivació professional en favor de la justícia, l’equitat, els drets humans i/o la resolució i transformació pacífica de conflictes.

… tot això, en el marc de la pandèmia pel COVID-19 i com aquesta situació ha afectat totes les esferes de l’exercici de la professió i les esferes personals de les advocades i advocats.

Metodologia: diàleg telemàtic, proper i a distància; activitat gratuïta per a les persones col.legiades: 2h; metodologia pròpia provada, en desenvolupament en tres fases interrelacionades, d’acord amb els principis de la comunicació no violenta i els principis de participació voluntària i confidencialitat de Chatam House.

Presenta  l’acte: Excma. Sra. Mª Eugènia Gay, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Facilitador del diàleg: Jordi Palou Loverdos, advocat,  mediador en conflictes i facilitador de diàlegs a nivell nacional i internacional, Premi CICAC 2015 “Valor de l’Advocacia compromesa”: L’advocat català Jordi Palou-Loverdos, expert en mediació i resolució pacífica de conflictes, pioner de la justícia universal i impulsor de diferents iniciatives per facilitar el diàleg entre persones, col·lectius i pobles, rep el Premi ‘Valor’ a l’Advocacia Compromesa.

Data: Dijous, 15.04.2021

Horari: 16.00 a 18.00 hores

Preu: Gratuït

Plataforma digital: ZOOM

Places limitades: Número disponible, 25. Les places seran assignades per estricte ordre d’arribada d’inscripcions (exhaurides)

Requisits: Estar col·legiat o col·legiada en qualsevol dels 14 Col·legis d’Advocats/Advocacia Catalana. Es comprovarà mitjançant el  Directori d’advocades i advocats del CICAC. Aquesta sessió només s’oferirà en format línia. Caldrà que els i les assistents es connectin amb càmera i micròfon en directe.