Home / Formació altres / Jornades on-line: La millora dels hàbitats en la societat post pandèmia per la COVID-19

Jornades on-line: La millora dels hàbitats en la societat post pandèmia per la COVID-19

Organitza la Sectorial de l’Enginyeria, Arquitectura i Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya

 

Cicle organitzat per la Sectorial de l’Enginyeria, Arquitectura i Tècnica, de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya en el marc de les Jornades Intercol·legials 2020

NOTA: La inscripció en les sessions de Matí i de Tarda es fa per mitjà de dos enllaços diferents a la plataforma zoom.

Objectiu del Cicle de Jornades

Debatre sobre la necessitat de millorar i adaptar els hàbitats per aconseguir un desenvolupament sostenible, econòmic, social i mediambiental, i garantir el futur de les persones i del nostre país. Es tracta d’un tema transversal , en el l’horitzó de l’Agenda 2030, en concret, en relació amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) núm. 11: Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilents i sostenibles, en què els diferents Col·legis professionals Tècnics, com a referents en els seus àmbits respectius i des del seu compromís social, poden aportar temes de reflexió i possibles solucions a les necessitats i preocupacions de la ciutadania, per sortir enfortits de la crisi de la COVID-19 i encarar el futur.

Data: 15 de desembre de 2020

Hora: Jornada de matí i tarda a partir de les 10.00 hores

Preu: Gratuït

programa INSCRIPCIONS EN LA SESSIÓ DE MATÍ VIA ZOOM INSCRIPCIONS EN LA SESSIÓ DE TARDA VIA ZOOM