Home / Formació altres / Jornades Intercol·legials: Diàleg on-line sobre Dret de la competència i Col·legis Professionals

Jornades Intercol·legials: Diàleg on-line sobre Dret de la competència i Col·legis Professionals


Aquest webinar que tindrà lloc el proper 1 de desembre de 2020 a partir de les 18.00 hores el qual organitza l’Associació Intercol·legial, en el marc de les Jornades Intercol·legials 2020, es tractaran qüestions com són  les infraccions per honoraris professionals, per activitats reservades en exclusiva, per campanyes publicitàries de professionals, per restriccions territorials i per registre de societats professionals; sancions i les seva graduació; control judicial de les infraccions i sancions; novetats normatives i anàlisi de la recent jurisprudència i doctrina administrativa.

Ponents:

Sr. Daniel Vázquez Albert, catedràtic de Dret mercantil de la Universitat de Barcelona

Sra. Yolanda Martínez Mata, advocada

Sr. Carlos Balmisa García-Serrano, director del Departament de Control Intern de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

Modera:

Sr. Frederic Munné Catarina, Diputat de la Junta de Govern del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

inscripcions gratuïtes

 

Us comuniquem que tant els ponents com l’organitzador de qualsevol sessió formativa que es realitzi mitjançant plataforma digital, prohibeixen expressament l’enregistrament audiovisual i posterior difusió i exhibició de la seva imatge en qualsevol suport, ja sigui material o electrònic, així com per a la producció, edició i/o emissió o difusió, mitjançant  reproducció, íntegra o parcial d’aquesta conferència. Aquesta prohibició es fa extensible a qualsevol document que sigui annexat a la sessió, amb independència del seu format i suport, com ara fotografies, diapositives, imatges incloses en vídeo, presentacions Power Point o qualsevol altre mitjà d’exhibició o difusió pública sense restricció