Inici / El CICAC / Històric de Consellers

Històric de Consellers

 

Degans que han format part del Consell des de la seva constitució (10 de juny de 1983)

El Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya es va constituir a Tortosa el 10 de juny del 1983, després de la dissolució del Secretariat Permanent dels Col·legis d’Advocats de Catalunya, de conformitat al que disposava la Llei de Col·legis Professionals de Catalunya, de 17 de desembre del 1982.

LLIBRE: Els deu primers anys del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya (1983 – 1993)

Està integrat per la totalitat dels Degans dels Col·legis d’Advocats de Catalunya i un Secretari elegit pels Degans d’entre els advocats de Catalunya.

COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA

Excm. Sr. Antoni Plasència Monleón (10.6.1983 – 3.10.1986)
Excm. Sr. Josep M. Antràs Badia (3.10.1986 – 21.7.1989)
Excm. Sr. Eugeni Gay Montalvo (21.7.1989 – 10.6.1997)
Excm. Sr. Enric Leira Almirall (3.5.2001 – 12.7.2001)
Excm. Sr. Luís del Castillo Aragón (4.4.2002 – 25.2.2003)
Excm. Sr. Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol (25.2.2003 – 8.9.2005)
Excma. Sra. Sílvia Giménez-Salinas Colomer (8.9.2005 – 23.7.2009)
Excm. Sr. Pedro L. Yúfera Sales (23.7.2009 – 11.7.2013)

COL·LEGI D’ADVOCATS DE FIGUERES

Excm. Sr. Narcís Sala Roca (10.6.1983 – 18-2.1987)
Excm. Sr. Robert Pallarés Gasol (18.2.1987 – 14.2.1997)
Excma. Sra. Margarida Ramis Rebassa (14.2.1997 – 9.2.2007)
Excm. Sr. Jaume Torrent Echeverria (9.2.2007 – 15.2.2011)

COL·LEGI D’ADVOCATS DE GIRONA

Excm. Sr. Ponç Feliu Llançà (10.6.1983 – 20.12.1983)
Excm. Sr. Josep Reyner Bosacoma (20.12.1983 – 10.1.1995)
Excm. Sr. Josep M. Prat i Sàbat (10.1.1995 – 16.9.2005)
Excm. Sr. Salvador Capdevila Bas (16.9.2005 – 26.7.2010)

COL·LEGI D’ADVOCATS DE GRANOLLERS

Excm. Sr. Joan M. Xiol Gasset (10.6.1983 – 18.2.1987)
Excm. Sr. Pere Canal Baliu (18.2.1987 – 1.2.1996)
Excm. Sr. Carles F. Font Ausió (1.2.1996 – 13.2.2004)
Excma. Sra. Lídia Condal Invernón (13.2.2004 – 20.01.2012)

COL·LEGI D’ADVOCATS DE LLEIDA

Excm. Sr. Josep M. Minguella Piñol (10.6.1983-7.3.1991)
Excm. Sr. Joan Betriu Monclús (7.3.1991 – 4.2.1999)
Excm. Sr. Ricard Borrás Iglesias (4.2.1999 – 9.2.2007)
Excm. Sr. Antoni Riba Esteve (9.2.2007 – 15.2.2011)
Excm. Sr. Simeó Miquel i Roé (15.2.2011 – 26.1.2015)

COL·LEGI D’ADVOCATS DE MANRESA

Excm. Sr. Joan Vergé Grau (10.6.1983 – 5.2.1988)
Excm. Sr. Santiago Bosch Espinet (5.2.1988 – 14.2.1997)
Excm. Sr. Josep de Puig i Viladrich (14.2.1997 – 8.2.2001)
Excm. Sr. Josep M. Badia Sala (8.2.2001 – 2.2.2009)

COL·LEGI D’ADVOCATS DE MATARÓ

Excm. Sr. Joaquim Bartra Soler (10.6.1983 – 13.2.1992)
Excm. Sr. Salvador Soler Vicens (13.2.1992 – 14.2.1997)
Excm. Sr. Jordi Puigderrajols Coll (14.2.1997 – 22.2.2008)
Excm. Sr. Josep Masó Aliberas (1.2.2008 – 11.2.2012)

COL·LEGI D’ADVOCATS DE REUS

Excm. Sr. Agustín Barrera Carrero (10.6.1983 – 13.12.1986)
Excm. Sr. Jaume Gispert Pujol (18.2.1987 – 4.2.1987)
Excm. Sr. Enric Castro Casanovas (5.2.1988 – 12.2.1998)
Excm. Sr. Ricard Foraster Adserà (12.2.1998 – 24.1.2003)
Excm. Sr. Pere Lluís Huguet Tous (24.1.2003 – 22.2.2016)

COL·LEGI D’ADVOCATS DE SABADELL

Excm. Sr. Josep R. Rovira Esteban (10.6.1983 – 8.2.2001)
Excm. Sr. Manuel Hernández Martin (8.2.2001 – 2.2.2009)
Excm. Sr. Juan Antonio García Cazorla (2.2.2009 – 17.1.2017)

COL·LEGI D’ADVOCATS DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

Excm. Sr. Vicenç vidal Sanchis (10.6.1983 – 4.6.1985)
Excm. Sr. Ramon Vilalta Arau (4.6.1985 – 14.2.1986)
Excma. Sra. Júlia Latorre Mingrat (14.2.1986 – 14.2.1997)
Excm. Sr. Amadeu Cots Ribas (14.2.1997 – 9.5.2000)
Excm. Sr. Vicente Ruiz de Porras (9.5.2000 – 8.2.2001)
Excm. Sr. Xavier Castellvell Díez (8.2.2001 – 20.2.2003)
Excma. Sra. Marta Cánovas Bordes (20.2.2003 – 23.3.2007)

COL·LEGI D’ADVOCATS DE TARRAGONA

Excm. Sr. Josep L. Calderón Alejaldre (10.6.1983-7.3.1991)
Excm. Sr. Rafael Fernández del Castillo (4.4.1991 – 14.2.1997)
Excm. Sr. Antoni Huber Company (14.2.1997 – 16.5.2003)
Excm. Sr. Antoni Vives Sendra (16.5.2003 – 2.2.2009)
Excm. Sr. Antonio Salas de Córdoba (2.2.2009 – 22.1.2013)

COL·LEGI D’ADVOCATS DE TERRASSA

Excm. Sr. Anselm Ramoneda Allué (10.6.1983 – 7.3.1991)
Excm. Sr. Joan Sales Homs (7.3.1991 – 4.2.1999)
Excma. Sra. Maria Vidal Sanahuja (4.2.1999 – 9.2.2007)
Excm. Sr. Miquel Sàmper Rodríguez (9.2.2007 – 22.12.2014)

COL·LEGI D’ADVOCATS DE TORTOSA

Excm. Sr. David Domènech Roig (10.6.1983 – 4.2.1999)
Excm. Sr. David Domènech Forcadell (4.2.1999 – 9.2.2007)

COL·LEGI D’ADVOCATS DE VIC

Excm. Sr. Josep Espona i Bayés (10.6.1983 – 5.2.1988)
Excm. Sr. Miquel S. Subirachs Vila (5.2.1988 -13.2.1992)
Excm. Sr. Miquel PI Costa (13.2.1992 – 1.2.1996)
Excm. Sr. Àlvar Solà Serrabou (1.2.1996 -13.02.2004)
Excma. Sra. Rosa M. Varela Manubens (13.2.2004 – 1.2.2008)
Excm. Sr. Antoni Molas i Casas (1.2.2008 – 22.12.2015)

CONSELLERS SECRETARIS

Il·lm. Sr. Manuel Abós i Janot (1983 – 1999)
Il·lm. Sr. Román Gómez Ponti (2000 – 2007)

ASSOCIACIÓ DELS EXDEGANS DE CATALUNYA

President

Excm. Sr. Josep M. Antràs i Badia (11.11.2011)
(Exdegà Col·legi d’Advocats de Barcelona)

Documentació: Bases Estructurals Exdegans pdf · Certificat creació Junta Exdegans pdf