Inici / Àrees de treball / Mediació

Mediació

Mediació

Integrada per un/a advocat/da designat per cada Col·legi d’Advocats de Catalunya i presidida per un Degà, la comissió dóna suport tècnic i jurídic al Ple de Degans i coordina i negocia anualment amb la Generalitat de Catalunya els Convenis per a la gestió del Servei d’Orientació a la Mediació en el marc del Servei d’Orientació Jurídica que hi ha als catorze Col·legis d’Advocats Catalans.

La comissió de treball també coordina les actuacions conjuntes de l’Advocacia catalana en matèria de mediació familiar i de dret privat, a banda d’organitzar cada any el Curs de Mediació Familiar homologat pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, habilitador per exercir a l’àmbit públic la Mediació Familiar i de Dret Privat

L’objectiu de la Comissió d’aconseguir el reconeixement de la professió de l’advocacia dins l’àmbit de la mediació familiar i de dret privat ha estat aconseguit amb plena satisfacció, essent la seva tasca d’ara i per a un futur, mantenir aquesta presència i fomentar entre el col·lectiu el coneixement, l’especialització i la formació en mediació.

Membres de la Comissió de Mediació

Serveis d’Orientació a la Mediació

Informació sobre la Mediació

Guia per a la pràctica de la Mediació Interjudicial (CGPJ)

Estudi sobre l’ús de la mediació pública