Inici / El Consell informa / Curs de Mediació 2017-2018

Curs de Mediació 2017-2018

mediacio2016-2017

El Consell de l’Advocacia Catalana organitza el Curs de Mediació en Dret Civil privat i Mediació Familiar que començarà el proper dia 10 de novembre de 2017 fins al 16 de juny de 2017.

L’objectiu d’aquest curs és formar professionals en els coneixements tant teòrics com pràctics necessaris per poder exercir de mediador civil i familiar.

El període de preinscripció començarà el proper dia 7 de juliol al 31 d’octubre de 2017. (ambdós inclosos)

Per poder inscriure’s al Curs de Mediació 2017-2018, cal formalitzar la preinscripció enviant la Butlleta de preinscripció, emplenar-la degudament i enviar-la a formacio@cicac.cat juntament amb el justificant de pagament.

Per tal d’obtenir el certificat habilitador cal complir el 80% d’assistència a tot el curs, seguir l’avaluació contínua i presentar una activitat avaluadora final.

Amb l’obtenció del certificat del curs es compleix el requisit de formació que determina la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit privat, i el Decret 135/2012, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de mediació. Per tant, aquest curs, un cop sigui homologat, habilitarà per inscriure’s al Registre de mediadors familiars.

Una de les novetats d’aquest any consisteix en, aquells alumnes que la seva Seu Col·legial es trobi a més de 50 Km. de la ciutat de Barcelona, (Figueres, Girona, Lleida, Manresa, Reus, Tarragona, Tortosa i Vic), els hi oferim l’opció voluntària de poder visualitzar les següents sessions (de caire jurídic) en format VIDEOSTREAMING. Per a la resta d’alumnes les sessions seran exclusivament en format PRESENCIAL.

  • Sessió del 24 de febrer de 2018: Ponència a càrrec de la Sra. Elena Lauroba.
  • Sessió del 09 de març de 2018: Ponència a càrrec de la Sra. Anna Valera.
  • Sessió del 11 de maig de 2018: Ponència a càrrec de la Sra. Isabel Viola.

Advertiment per les persones interessades i que compleixin el requisit de distància triïn l’opció de VIDEOSTREAMING: Per garantir el control d’assistència que exigim a tots els alumnes, informem que des del CICAC es portarà un control tant de  la connexió, com de la visualització de la totalitat de les sessions en qüestió.

Programa

butlleta d’inscripció